Eleccions regionals a "Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus": el Partit de la Nació Occitana participa a la candidatura presentada pel Bé Comú amb Christophe Cavard.


De fet, el Bé Comú no és només una llista de candidats en aquesta nova regió, és sobretot, un procés "fora del sistema" perquè els ciutadans del carrer recobrin el dret a la paraula que els denega generalment una oligarquia que pretén representar-los.

El Partit de la Nació Occitana denuncia el model "republicà" centralista francès: després de més de dos segles, els governs francesos successius i els seus relleus "provincials" treballen per uniformitzar la societat i mantenir la dominació de París. La població està condicionada a acceptar aquesta uniformitat i aquesta dominació, com si fos una necessitat, una evidència, una fatalitat, que implica particularment l'eradicació de les nostres llengües i cultures occitana i catalana que expressen.

El Partit de la Nació Occitana és favorable a la descentralització dels poders i, per tant, a la recuperació de la paraula pels ciutadans. L'intent persistent d'eradicar les nostres llengües occitana i catalana és un exemple concret d'aquesta confiscació del poder legítim dels ciutadans per l'aparell estatal central i pels notables que són els seus aliats locals.

El Bé Comú està treballant en una manera cooperativa: cada component, cada membre està cridat a presentar el seu punt de vista, a donar a conèixer la seva experiència sobre el terreny, per proposar a la concertació solucions concretes sobre diverses qüestions socials (medi ambient, economia ...). El Partit de la Nació Occitana porta particularment a aquest grup la seva anàlisi en el tema de les identitats culturals i lingüístiques anomenades "regionals", que afecta especialment a la regió.

Pourquoi des occitanistes dans la liste ?

Qui mieux que des régionalistes pour défendre une région ?​

 

Une entité régionaliste a vocation à défendre les intérêts de la région.

C'est le cas aussi de la coopérative citoyenne  "Le Bien Commun".

Donc les occitanistes, du Parti de la Nation Occitane et de "Bastir! - Gascogne Toulousaine", ont choisi d'y adhérer.

 

Jérôme Piques, Solange Nadal et Pierre Bessoles sont des occitanistes convaincus. Ils porteront des propositions constructives pour développer le potentiel occitan du Tarn et Garonne et de toute la région Occitanie.

Pierre Dobrosielski et Chantal Schroeder parlent occitan.